HOME / DỊCH VỤ

Dịch vụ

tư vấn thiết kế

Đưa ra những tư vấn về phong cách, hình thức, màu sắc và vật liệu thiết kế, phù hợp với nhu cầu của khách hàng và xu hướng của xã hội.

tư vấn thi công

Đưa ra những giải pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, cũng như sử dụng hiệu quả vật tư trong thi công, tăng tính hiệu quả trong thi công và giảm thiểu chi phí cho chủ đầu tư.

Báo giá

Đưa ra báo giá sơ bộ, cũng như khái toán từng hạng mục: thiết kế kiến trúc, thi công kiến trúc, thiết kế nội thất, thi công nội thất hoặc trọn gói. Phù hợp với tổng mức đầu tư của khách hàng.